Stryn Luftsportsklubb
Heim
Klubbens kontaktpersoner
Flystripa
Flyparken
Bildegalleri
Modellfly
Gammelt nytt
Gjestebok
Lenker
Klubbens styre og kontaktpersoner
Her er klubbens kontaktpersoner for 2003
Formann
Roger Vik
Mobil: 480 00 007
E-mail
Nestformann
Ole Dag Auflem
Mobil: 913 81 878
Flytrygging
Ola Lilloe Olsen
Telefon: 57 86 98 05
Modellflyrepresentant og styremedlem
Ole Anton Brekke
Mobil: 909 69 679
Kasserer:
Stein Ove Sæten
Mobil: 908 86 554
Sekretær
Knut Hatledal
Mobil: 900 24 863
Heimeside ansvarlig
Roger Vik
Mobil: 480 00 007
E-mail