Stryn Luftsportsklubb
Heim
Klubbens kontaktpersoner
Flystripa
Flyparken
Bildegalleri
Modellfly
Gammelt nytt
Gjestebok
Lenker
Flystripa
Kontakt Stryn Luftsportsklubb for nærmare opplysninger om området før du kommer med fly.
Landingsområdet og tilholdsplass for Stryn Luftsportsklubb ligg ca 2 km. aust for Stryn sentrum.

Bane 09-27
61`54.61N-006`45,28N
Lengde/breidde 280m/30m
Elevation 6", gras
Radio 123,5